|
Aholini ro‘yxatga olish xakida nima bilasiz?

Aholini ro‘yxatga olish xakida nima bilasiz?

Aholini ro‘yxatga olish – davriy oraliqda mamlakat hududidagi va uning kichik aholi punktlaridagi aholining rasmiy hisobga olish bo‘lib, barcha aholining ijtimoiy va demografik tavsiflari to‘g‘risidagi ma’lumotlarni yig‘ish hisoblanadi.
Bu tadbir kishilar to‘g‘risidagi ma’lumotlarni yig‘ish, qayta ishlash va umumlashtirish jarayonlarini, shuningdek demografik, ijtimoiy-iqtisodiy ma’lumotlarni baholash, e’lon qilish va tahlil qilishni o‘z ichiga oladi.

0 izox